Hanna Maria Sagała – Psycholog, Trener, Oligofrenopedagog, Ratownik Medyczny, certyfikowany terapeuta SI  

Jestem magistrem psychologii o specjalności: psychologia kliniczna. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia a także studia podyplomowe o specjalności oligofrenopedagogika. Zanim ukończyłam studia z psychologii,  pracowałam jako ratownik medyczny w zespole karetki wypadkowej.  Obecnie pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Na co dzień pomagam rodzinom i  dzieciom z różnymi dysfunkcjami: Autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami nastroju, lękami, fobiami, ADHD, przejawiającymi zachowania buntownicze, z niepełnosprawnościami. Podczas pracy z dziećmi jeśli jest taka konieczność wykorzystuję komunikację alternatywną i wspomagającą AAC oraz terapię behawioralną.
Jestem członkiem Samorządu Zawodowego Psychologów. Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych. Prowadzę Treningi Pewności Siebie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Posiadam licencje realizatora licznych programów profilaktycznych i wspomagających rozwój umiejętności społeczno – emocjonalnych. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. 

Ukończyłam kursy i szkolenia (wybrane) :
 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, 
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce, 
 • Trener Umiejętności Społecznych TUS SST,  
 • Trening Pewności Siebie,
 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji I st., 
 • Praktyczny kurs alternatwnych i wspomagajacych metod porozumiewania się (AAC),
 • Terapia Ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Przyjaciele Zippiego - realizator miedzynarodowego programu profilaktyki,
 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - realizator programu profilaktyki,
 • "Fantastyczne możliwośći" oraz "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie" - realizator programu profilaktyki,
 • Kurs wstępny języka migowego, 
 • Agresja jako objaw zaburzenia psychicznego, 
 • Wpływ technologii cyfrowych na rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka,
 • Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych, 
 • Neurodydaktyka w edukacji, 
 • Mutyzm selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny,


Sylwia Regulska - logopeda, neurologopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, certyfikowany terapeuta SI

Jestem magistrem logopedii. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalności: neurologopedia. Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolonym i szkolnym z różnymi dysfunkcjami i wadami wymowy. Specjalizuję się w diagnozie i terapii neurologopedycznej i logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, tj. dyslalia (nieprawidłowa realizacja fonemów (głosek) języka polskiego), jąkanie, afazja, autyzm, opóźniony rozwój mowy. 
Swoje umiejętności zawodowe zdobywałam w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, szkołach i przedszkolach (mi.n w Poradni TOP w Warszawie, która specjalizuje się w terapii jąkania).
Pracuję z dziećmi w każdym wieku, już od okresu niemowlęcego.  

Odbyte szkolenia, warsztaty,kursy:
 • warsztaty Metody Castillo-Moralesa,
 • warsztaty Metody Werbotonalnej,
 • warsztaty Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym,
 • szkolenie Terapia ręki-wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych,
 • szkolenie Autyzm i Zespół Aspergera-diagnoza i terapia,
 • szkolenie Stymulacja funkcji poznawczych (terapia funkcji wzrokowych i słuchowych),
 • szkolenie Terapia sygmatyzmu międzyzębowego,
 • szkolenie Po rozum do głowy, a w niej...Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?,
 • szkolenie LOGORYTMIKA- ruch słuch słowo;
 Uczestnictwo w konferencjach: 
 • ,,Dzieci które czasem milczą- wsparcie specjalistyczne dla osób z mutyzmem wybiórczym" .
 • ,,Droga z Autyzmem do Dorosłości" 
 • ,,Autyzm a praktyka oparta na dowodach".
 • ,,Afazja rozwojowa - droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans".
Copyright © 2018 Gabinet Specjalistyczny MOTYLEK, Wszelkie prawa zastrzeżone.